Energia & ilmasto

Monday 11 March

Festival hall (Vaasa City Hall)

Energy & Climate Seminar invites annually decision makers and business representatives to discuss current and interesting energy topics. The seminar offers an interesting mix of speakers from both public sector and companies.

NOTE! The presentations and discussions are mainly in Finnish.

Energia- & ilmastoseminaari on jo 19. kerran järjestettävä valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma, joka kerää yhteen reilut 200 energia-alan päätöksentekijää niin julkiselta sektorilta kuin yrityksistä keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista. Seminaari muodostuu korkeatasoisista poliittisista, yritysten ja alan muiden päättäjien puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Energia- & ilmastoseminaarin pääkieli on suomi. Seminaari käynnistää Vaasa EnergyWeekin.

Vuoden 2024 seminaarin teemana on Euroopan energiaresilienssi geopoliittisessa muutoksessa. Kykeneekö Euroopan unioni ja Suomi kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa, joka tukee yrityksiä mittavasti julkisin varoin? Olisiko seuraavan komission tehtävänä ottaa nykyistä tiukemmin kilpailuasiat agendalle? Onko Suomen kohtalona jäädä halvan sähkön ja vedyn tuottajamaaksi?

Meillä olisi mahdollisuudet nousta vetytalouden johtomaiden joukkoon. Vahvuutenamme kilpailussa on poliittinen vakaus ja hyvä koulutusjärjestelmä. Energia-alalle on kuitenkin tulossa uutta säätelyä, joka saattaa jarruttaa kehitystä. Suomessa hallituksen tehtävänä on luoda uskoa ja kehittää työmarkkinoista joustavammat. Hallitus voi toimillaan edistää investointeja ja olla investointien takuutaho, se ei kuitenkaan tee investointeja. Millä tavoin varmistettaisiin mahdollisuuksien realisoituminen?

Ja lopulta kysymys kuuluu kuka maksaa vihreän siirtymän viulut? Lyhyellä aikavälillä vihreä siirtymä aiheuttaa kustannuksia, vaikka ratkottavana on lähivuosikymmenten ilmastohaasteet. Miten kustannukset maksetaan ja kykeneekö Suomi yhä sitoutumaan ilmastolakiin?

Lue lisää