Energia- & ilmastoseminaari

Monday 11 March

Festival Hall

Free of charge

Energy & Climate Seminar invites annually decision makers and business representatives to discuss current and interesting energy topics. The seminar offers an interesting mix of speakers from both public sector and companies.

NOTE! The presentations and discussions are mainly in Finnish.

Energia- & ilmastoseminaari on jo 19. kerran järjestettävä valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma, joka kerää yhteen reilut 200 energia-alan päätöksentekijää niin julkiselta sektorilta kuin yrityksistä keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista. Seminaari muodostuu korkeatasoisista poliittisista, yritysten ja alan muiden päättäjien puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Energia- & ilmastoseminaarin pääkieli on suomi. Seminaari käynnistää Vaasa EnergyWeekin.

Vuoden 2024 seminaarin teemana on Euroopan energiaresilienssi geopoliittisessa muutoksessa. Kykeneekö Euroopan unioni ja Suomi kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa, joka tukee yrityksiä mittavasti julkisin varoin? Olisiko seuraavan komission tehtävänä ottaa nykyistä tiukemmin kilpailuasiat agendalle? Onko Suomen kohtalona jäädä halvan sähkön ja vedyn tuottajamaaksi?

Meillä olisi mahdollisuudet nousta vetytalouden johtomaiden joukkoon. Vahvuutenamme kilpailussa on poliittinen vakaus ja hyvä koulutusjärjestelmä. Energia-alalle on kuitenkin tulossa uutta säätelyä, joka saattaa jarruttaa kehitystä. Suomessa hallituksen tehtävänä on luoda uskoa ja kehittää työmarkkinoista joustavammat. Hallitus voi toimillaan edistää investointeja ja olla investointien takuutaho, se ei kuitenkaan tee investointeja. Millä tavoin varmistettaisiin mahdollisuuksien realisoituminen?

Ja lopulta kysymys kuuluu kuka maksaa vihreän siirtymän viulut? Lyhyellä aikavälillä vihreä siirtymä aiheuttaa kustannuksia, vaikka ratkottavana on lähivuosikymmenten ilmastohaasteet. Miten kustannukset maksetaan ja kykeneekö Suomi yhä sitoutumaan ilmastolakiin?

Energia- & ilmastoseminaari

Osa I – moderaattori
Johtaja, Pohjanmaan kauppakamari
Osa II – moderaattori
Päätoimittaja, Talouselämä

Rekisteröinti

Osa I: Tilaisuuden avaus

Toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Energiakartta geopolitiikan myllerryksessä

Toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

IRA ja transatlanttinen yhteistyö

Europarlamentaarikko

Uusi teollisuuspolitiikka

Kansliapäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö

Wärtsilä’s role in building an energy resilient Europe

Vice President, Africa & Europe, Wärtsilä Finland

Coffee break

Osa II – Paneelikeskustelu: Vihreä siirtymä vaarassa – tahtoa löytyy, missä viipyvät teot?

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta on tullut talousstrategiamme keskeinen osa ja kasvun ja kilpailukyvyn edistäjä. Koska ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yhä tärkeämpää, EU osoittaa ennätyksellisen paljon varoja kansainvälisen ilmastosiirtymän rahoittamiseen. Energiamarkkinat ovat edelleen haavoittuvat, fossiilisten polttoaineiden tuet ovat kasvaneet kriisin aikana, inflaatio on edelleen korkea, kriittisiä infrastruktuureitamme on suojeltava muun muassa sabotaasilta ja kriisin vaikutukset osoittavat, millaisia riskejä liittyy riippuvuuteen epäluotettavista energialähteistä. EU:n on jatkossakin varmistettava kohtuuhintainen, luotettava ja helposti saatavilla oleva energia kotitalouksille ja vahvistettava teollista ja taloudellista kilpailukykyä pysyäkseen keskeisenä maailmanlaajuisena toimijana.

Paneelissa keskustellaan siitä, miten mahdollistetaan EU:n ja Suomen kilpailukyky vihreän siirtymän investoinneissa. Näkökulmina nousevat esiin muun muassa osaajien riittävyys, tki-rahoitus ja lupaprosessien haasteet.

Panelisteina elinkeinoelämää edustavat Tomas Häyry, Sami Kivioja, Minna Martikainen ja Pekka Tiitinen, ja poliitikkoina paneelin osallistuvat Sirpa Pietikäinen, Kim BergAtte Harjanne ja Janne Jukkola. Paneelin juontaa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki

Vaasan kaupunginjohtaja
Toimitusjohtaja, CO-Engineering
Rehtori, Vaasan yliopisto
Toimitusjohtaja, ABB Suomi
Kokoomuksen europarlamentaarikko
SDP:n kansanedustaja
Vihreiden kansanedustaja
Kokoomuksen kansanedustaja

Loppusanat

Pohjanmaan maakuntajohtaja

Järjestäjä

Mia Brännbacka
Viestintäpäällikkö, Pohjanmaan kauppakamari
+358 50 309 2331