Viria Security Oy

Sinikalliotie 16, 02630 Espoo
www.viria.fi

Viria Security on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista, jonka 21 paikkakunnalle levittäytynyt toimipaikkaverkosto varmistaa vahvan valtakunnallisen palvelukyvyn.

Virian turvaliiketoiminnan perusajatuksena on yksi turvallisuus. Ihmisten, tiedon ja omaisuuden turvaamiseen tarvitaan sekä fyysisiä että digitaalisia suojauskeinoja. Tekniikan kehitys on tuonut nämä lähemmäksi toisiaan ja mahdollistaa niiden hallinnan yhtenä kokonaisuutena. Siinä olemme edelläkävijä.