Energia- & ympäristöseminaari

Energy Regulation

Vuodesta 2005 lähtien joka kevät järjestetty Energia- & ympäristöseminaari on vaikuttajatapahtuma, joka kerää yhteen merkittävän joukon energia-alan päätöksentekijöitä niin julkiselta sektorilta kuin yrityksistä keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista.

Energi- & miljöseminariet är ett evenemang för opinionsbildare och har ordnats varje vår sedan år 2005. Seminariet samlar en betydande skara beslutsfattare inom energibranschen både från den offentliga och den privata sektorn för att ta del av aktuella teman.

 

 

Festival Hall, (Vaasa city hall)
Monday 16 March
12:00 - 16:00
Free of charge

Registration

Energia- & Ympäristöseminaari

12:00 Avauspuheenvuoro

Välkomstord


Kaj Suomela
Maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto - Landskapsdirektör, Österbottens förbund

Moderaattori

Moderator


Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry - VD, Finsk Energiindustri rf

12.05 Suomi hiilineutraaliksi 2035

Ett kolneutralt Finland 2035


Krista Mikkonen
Ympäristö- ja ilmastoministeri - Miljö- och klimatminister

12.25 Tomorrow’s Energy Technologies Today: Case Studies from Silicon Valley

Dr. Eric Vettel
President, American Energy Society

13.05 (otsikko vahvistuu myöhemmin)

Matti Vaattovaara
Managing Director, ABB Power Grids Finland Oy

13.25 Fingrid rakentaa alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle

Fingid bygger en plattform för ett rent elsystem


Jukka Ruusunen
Toimitusjohtaja, Fingrid - VD, Fingrid

13.45 Ilmastokriisi - mahdollisuus suomalaisyrityksille

Klimatkrisen – en möjlighet för finländska företag


Nina Kopola
Pääjohtaja, Business Finland - Generaldirektör, Business Finland

14:00 Tauko

Paus


14.35 Ilmassa ristivetoa – Ilmasto- ja energiapoliittinen paneeli

Korsdrag i luften – Klimat- och energipolitisk paneldiskussion


Moderaattoreina - Moderatorer

Mari K. Niemi
Director, Innovation and Entrepreneurship InnoLab
Karina Jutila
Johtaja, e2 Tutkimus - Direktör, e2 Tutkimus

15:55 Päätössanat

Avslutningsord


Mari K. Niemi
Director, Innovation and Entrepreneurship InnoLab

16:00 Seminaari päättyy

Mia Brännbacka

Viestintäpäällikkö, Pohjanmaan kauppakamari
tel: +358 50 309 2331

EnergyWeek 2020 schedule

 • 9 - 10
 • 10 - 11
 • 11 - 12
 • 12 - 13
 • 13 - 14
 • 14 - 15
 • 15 - 16
 • 16 - 17
 • 17 - 18
 • 18 - 19
Music hall
Opening of EnergyWeek

(09:20 - 10:30 )

Wind & Renewable Energy Seminar 1: European Climate Objective: Policy and Market Development

(11:00 - 12:30 )

Wind & Renewable Energy Seminar 2

(13:30 - 15:00 )

Meeting hall
Networking

(09:00 - 17:00 )

Mirror Hall
Exhibitor’s stage

(10:00 - 16:00 )

Art Hall
Circular Economy

(10:30 - 12:00 )

Energy Growth

(13:00 - 15:00 )

The Research Exhibition of Energy

(16:00 - 18:00 )

 • 9 - 10
 • 10 - 11
 • 11 - 12
 • 12 - 13
 • 13 - 14
 • 14 - 15
 • 15 - 16
 • 16 - 17
 • 17 - 18
 • 18 - 19
Wednesday 18 March
Mirror Hall
Exhibitor’s stage

(10:00 - 16:00 )

Meeting hall
Networking

(09:00 - 17:00 )

Music hall
Flexible Energy Solutions

(10:00 - 11:40 )

Smart Energy Innovation Dialogue

(12:30 - 13:30 )

Future Sustainable Factories

(14:30 - 16:10 )

Art Hall
Engine Technology Seminar

(09:00 - 12:00 )

Future Battery Solutions X GigaVaasa

(12:30 - 14:30 )

EnergySpin Forum & Innovation Awards

(14:15 - 18:00 )