Petri Sarvamaa

Europarlamentaarikko - EU-parlamentariker

Europarlamentaarikko (kok.), 1. varapuheenjohtaja budjettivaliokunnassa, EPP-ryhmän puheenjohtaja talousarvion valvontavaliokunnassa.

EU-parlamentariker (saml), första vice ordförande i budgetutskottet, EPP-gruppens ordförande i budgetkontrollutskottet.

www.petrisarvamaa.eu