Come and listen to my speech and network with me during EnergyWeek 11-14 March 2024.

energyweek.fi

Heli Antila

Chief Technology Officer, Fortum

Teknologiajohtaja, Fortum

Helin tehtävänä Fortumissa on uusien teknologioiden avulla luoda ja kehittää uusia liiketoimintoja kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä sekä edesauttaa innovaatiokulttuurin muutosta. Ennen Fortumia Heli on toiminut energia-alan konsulttina 15 vuotta ja sitä ennen tutkijana.

Teknologidirektör, Fortum

Helis uppgift vid Fortum är att med hjälp av ny teknologi skapa och utveckla nya affärsmöjligheter som strävar till ett emissionssnålt energisystem och optimal resursanvändning samt att främja ändringar i innovationskulturen. Före Fortum har Heli verkat som konsult inom energibranschen i 15 år, före det som forskare.

Kuva – Bild: Fortum