Energia- & ympäristöseminaari

Vuodesta 2005 lähtien joka kevät järjestetty Energia- & ympäristöseminaari on vaikuttajatapahtuma, joka kerää yhteen merkittävän joukon energia-alan päätöksentekijöitä niin julkiselta sektorilta kuin yrityksistä keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2018 seminaarin keskiössä ovat uusiutuvat energialähteet, energian varastointi ja digitaalisuus. Seminaarin pääkieli on muusta EnergyWeekistä poiketen suomi.

Energi- & miljöseminariet är ett evenemang för opinionsbildare och har ordnats varje vår sedan år 2005. Seminariet samlar en betydande skara beslutsfattare inom energibranschen både från den offentliga och den privata sektorn för att ta del av aktuella teman. År 2018 ligger fokus på förnybara energikällor, energilagring och digitalisering. I motsats till övriga EnergyWeek är seminariets huvudspråk finska.

NOTE! Presentations are mostly in Finnish.

Vaasa city hall
Monday 19 March

Ilmainen sisäänpääsy

19.03.2018

Ohjelma

11:30

Rekisteröityminen

Registrering
12:00
12:05

Uusiutuva energia ja energian varastointi Suomessa

Förnybar energi och energilagring i Finland
12:25

Kommenttipuheenvuoro: Uusiutuvan energian ja energian varastoinnin lisääntymisen merkitys Vaasan näkökulmasta

Kommentar: Betydelsen av ökad andel förnybar energi och energilagring ur Vasas synvinkel.
12:35

Energia-alan tulevaisuuden näkymät

Framtidsutsikterna för energi-industrin
13:05
13:35

Suomalaisen bioenergian rooli muuttuvassa energia- ja ilmastopolitiikassa

Den finländska bioenergins roll i en energi- och klimatpolitik i förändring
13:55

Tauko - Paus

14:25

EnergyVaasan yrityscaset - EnergyVaasas företagscase

Haastattelijoina/Intervjuare:
Hanna Alavillamo
Communication and Brand Manager, EnergyVaasa
14:25

Energia-alan tulevaisuus ja globaalit näkymät: Solar & Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne

Energibranschens framtid och de globala utsikterna: Solar & Framtidens eldrivna stadstrafik
14:55

Yhteistyöcase: Wärtsilän, Danfoss Drivesin ja VEOn yhteistyössä toteuttama Future energy storage solutions in marine installations -tutkimushanke

Samarbetscase: Wärtsiläs, Danfoss Drives och VEO:s gemensamma forskningsprojekt Future energy solutions in marine installations
Martti Alatalo
Director, Danfoss Drives
Tuomas Linna
Project Manager, Wärtsilä
15:25
15:55

Further Information:

Mia Brännbacka

Viestintäpäällikkö, Pohjanmaan kauppakamari
tel: +358 (0)50 309 2331