Energia- & ympäristöseminaari

Vuodesta 2005 lähtien joka kevät järjestetty Energia- & ympäristöseminaari on vaikuttajatapahtuma, joka kerää yhteen merkittävän joukon energia-alan päätöksentekijöitä niin julkiselta sektorilta kuin yrityksistä keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2018 seminaarin keskiössä ovat uusiutuvat energialähteet, energian varastointi ja digitaalisuus. Seminaarin pääkieli on muusta EnergyWeekistä poiketen suomi.

Energi- & miljöseminariet är ett evenemang för opinionsbildare och har ordnats varje vår sedan år 2005. Seminariet samlar en betydande skara beslutsfattare inom energibranschen både från den offentliga och den privata sektorn för att ta del av aktuella teman. År 2018 ligger fokus på förnybara energikällor, energilagring och digitalisering. I motsats till övriga EnergyWeek är seminariets huvudspråk finska.

NOTE! Presentations are mostly in Finnish.

Vaasa city hall
Monday 19 March

Ilmainen sisäänpääsy

19.03.2018

Ohjelma

12:00
12:05
12:25

Uusiutuva energia ja energian varastointi Suomessa

Förnybar energi och energilagring i Finland
12:45

Kommenttipuheenvuoro: Uusiutuvan energian ja energian varastoinnin lisääntymisen merkitys Vaasan näkökulmasta

Kommentar: Betydelsen av ökad andel förnybar energi och energilagring ur Vasas synvinkel.
12:55

Energia-alan tulevaisuuden näkymät

Framtidsutsikterna för energi-industrin
Markus Alholm
CEO, GE Power Finland Oy
13:25
13:55

Tauko - Paus

14:25

EnergyVaasan yritysten yhteistyöcaset - EnergyVaasas företags samarbetscase

Haastattelijoina/Intervjuare:
Hanna Alavillamo
Communication and Brand Manager, EnergyVaasa
Anna-Kaisa Valkama
Program Director, Technology Centre MERINOVA
14:25

Yhteistyöcase: Wärtsilän, Danfoss Drivesin ja VEOn yhteistyössä toteuttama Future energy solutions in marine installations -tutkimushanke

Samarbetscase: Wärtsiläs, Danfoss Drives och VEO:s gemensamma forskningsprojekt Future energy solutions in marine installations
Patrik Malka
General Manager Strategic Initiatives, Wärtsilä
Martti Alatalo
Director, Danfoss Drives
Ari Pätsi
Kehityspäällikkö, VEO
14:55

Yhteistyöcase: Solar

Samarbetscase: Solar
15:25
15:55

Further Information:

Mia Brännbacka

Viestintäpäällikkö, Pohjanmaan kauppakamari
tel: +358 (0)50 309 2331